Nyt område

Fjernvarme til Falslev & Norup??
Regeringen har overfor kommunerne stillet et krav vedrørende, at alle husstande der opvarmes med gas
eller olie, inden udgangen af 2022 skulle have præsenteret et alternativ til dette. Derfor iværksatte
Mariagerfjord Kommune i september i år en screening af disse relevante områder i kommunen.
I denne screening indgik også Falslev / Norup. Her viste det sig, at der var så mange husstande der er
opvarmet med olie eller træpiller, at det gav et potentiale for at etablere fjernvarmeforsyning. Derfor blev
Assens Fjernvarme kontaktet, med henblik på deltagelse i en videre undersøgelse.
Da det altid er interessant at styrke Fjernvarmeselskabet med en større kreds af forbrugere, blev der fra
Assens Fjernvarme igangsat en forundersøgelse, som skulle vise om, der dels var økonomi i det for Assens
Fjernvarmes andelshavere, og dels om der er tilstrækkelig tilslutning i Falslev / Norup til et sådant projekt.
Undersøgelsen har vist, at hvis der kan opnås tilslutning fra ca. 65 % af de potentielle nye forbrugere, og
der samtidig kan opnås tilskud til etableringen, vil projektet være en gevinst for Assens Fjernvarme og
dermed en gevinst for alle fremtidige andelshavere. Derfor arbejdes der videre med projektet, så det kan
fremlægges på næste generalforsamling, hvor de nuværende andelshavere kan tage stilling til det videre
forløb.
Indtil videre har Mariagerfjord Kommunen i samarbejde med Assens Fjernvarme afholdt et borgermøde i
Norup Hallen. Her blev kommunens planer for varme og energi fremlagt. Desuden fremlagde Assens
Fjernvarme resultaterne af for projektet, herunder den forventede investering og fremtidige varmepris de
”nye” forbrugere kunne forvente.
Til mødet i Norup Hallen var der et stort fremmøde på ca. 100 personer, som her fik mulighed for at spørge
yderligere ind til projektet og samtidig fik mulighed for at underskrive en blanket, hvor man kunne give
tilsagn om interesse for fjernvarmetilslutning. Der blev også denne aften nedsat et lokaludvalg på 5
personer, som skal være repræsentant for de kommende forbruger, i det videre forløb. Først og fremmest
vil det dreje sig om at indsamle nok interesserede til at projektet kan gå videre.
Hvis der vurderes nok interesserede, vil det videre forløb være indsendelse af en betinget ansøgning
omkring tilskud til projektet fra Fjernvarmepuljen. Her vil de interesserede samtidig skulle underskrive en
mere bindende aftale, så der er sikkerhed for at den enkelte forbruger også vil tilsluttes hvis fjernvarmen
kommer.
Med et tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen vil de næste step være en detailprojektering af projektet,
samt indhentning af priser mm., så man sikrer at omkostningerne ikke overstige disse, som var grundlaget
for beregningerne.
En betingelse for at gå videre med detailfasen vil dog kræve en godkendelse af Assens Fjernvarmes
generalforsamling.

Billede fra borgermødet
Borgermoede_Fjernvarme

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien